f. IJzer smeden en steenkappen/Hobby/Talent

f. IJzer smeden en steenkappen/Hobby/Talent

Dominique, een van onze gasten, maakt in zijn vrije tijd mooie werkjes van smeedijzer. Hij deed ons dit grappige fietsje cadeau. Een leuke creatie!

Toen hij bij ons logeerde, bezocht hij steevast de locale siersmid Stephan Boulet in Borgloon om een en ander bij te leren. Want Stephan is een kunstenaar-siersmid pur sang! Dominique kapt ook letters in stenen.

En dit brengt me bij het thema talenten. Ik laat me nu even gaan … omdat ik vanbinnen uit gelukkig zijn zo belangrijk vind. En geluk maak je toch voor een stuk zelf.

Ik denk dat iedereen een talent heeft. Iedereen! Wees daar maar zeker van! Sommige mensen hebben zelfs meerdere talenten.

Leef je talenten! Gebruik ze! Maak er als je kan zelfs je beroep/job van. Doe wat je graag doet, en waar jij goed in bent! Waar jij heel goed in bent. Leef je passie. Daar krijg je energie van. En … dat maakt je gelukkig. Doe verder iets met je dromen! Want … doe je er niets mee, dan laat je een stukje levenslust liggen.

Waarvoor ben jij op aarde gekomen? Wat is jouw missie? Wat deed je graag toen je nog een kind was? Waar was jij goed in en waar ben jij nog altijd goed in? Laat je talenten tot bloei komen. Ontdek je ware pad! En leef je talenten!

Tijdens een interview op Radio1 (Bar du Matin -29-01-2017) hoorde ik: “Laat kinderen ontwikkelen tot gelukkige en waardevolle mensen. Iedere mens is een uniek wezen.”

Moeder Teresa zei: “Iedereen heeft iets goeds in zich. Sommige mensen verbergen het. Sommige mensen verwaarlozen het. Maar het is er!” Ik voeg eraan toe: “Doe er iets mee!” Je kan je nuttig maken voor de maatschappij en voor de wereld, en dat geeft een enorme boost. Jij bloeit open, en je medemens vaart er wel bij … Een win-win-situatie dus. En er is dan werkelijke verbinding met elkaar.

Naar mijn gevoel blijven heel wat mensen te lang hangen in een job die niet bij hen past. Een job die hen geen levensvreugde schenkt en die hen bijgevolg op termijn uitput, met misschien een burn-out of depressie tot gevolg. Om in je levensonderhoud te voorzien, en tegelijk vreugde te ervaren, gebruik je het best je talenten maximaal in een job die bij jou past. En alleen jij weet (vanbinnen) waar jij goed in bent. Je merkt het ook aan de dingen die voor jou vanzelf gaan.

Ik ben blij te constateren dat er toch al enkele scholen zijn die meer en meer aandacht schenken aan de ontwikkeling van de talenten en de vaardigheden van de kinderen. Die scholen proberen ze op basis van hun persoonlijkheid te sturen in de richting die bij hen past.

Mireille Mettes, een natuurkundig therapeute, schreef: “Het is fijner om iets te leren waar je belangstelling naar uitgaat, dan iets te moeten leren wat je niet ligt. In het huidige onderwijssysteem zie je vaak leerlingen die weinig interesse hebben. Ze voelen er zich niet thuis. Laten we verder niet vergeten dat onverwerkte emoties het leren ook in de weg zit.”

Op 02 maart 2019 las ik een opmerkelijk artikel in Het Belang van Limburg. Titel: “Honderd kleuters krijgen les in bos achter school.” Ik haal enkele zinnen uit het artikel aan: “Het is een zeldzame vorm van onderwijzen. De kinderen amuseren zich rot en krijgen veel kansen om zich op alle domeinen te ontwikkelen. Ze leren omgaan met de natuur, risico’s inschatten en leren zelfstandig en sociaal zijn.” De juffen Gertie Bergmans en Sanne Housen in De Beverburcht in Wurfeld (Maaseik) zeggen: “We hebben ontdekt dat de kinderen veel meer gaan experimenteren, dat hun fantasie uitbreidt en dat zelfs hun zelfvertrouwen groeit.”

Het leven heeft mij geleerd dat zelfontplooiing een enorm goed is. Het is nooit te laat om daarvoor te kiezen. Ik citeer enkele zinnen uit mijn verhaal ‘Kamers met een kruidennaam’: “Marcel Verdickt was vroeger mijn leraar Nederlands. Wij moesten vaker voor de klas een improvisatieoefening doen. Wat Marcel niet wist – of net wel wist (?) – was dat hij daar de kiem legde voor een levenshouding die ieder van ons ten goede zou komen. Ik noem er enkele op: over je angst om iets te doen heenstappen, je grenzen verleggen, inventief en creatief zijn, je zelfvertrouwen verhogen … Laat dit nu net de houding zijn die je nodig hebt om tot zelfontplooiing te kunnen komen.Tot vandaag ben ik Marcel nog altijd dankbaar voor die spreekoefeningen. Hij had de magische kracht om iets in mensen los te maken, om het beste in zijn leerlingen naar boven te halen. Een leerkracht die dit talent bezit, bewijst de maatschappij een grote dienst.”

Ik wens je alle moed toe om zelf de keuze te maken voor je geluk!